Forbliver vinduet hvidt i længere tid? Se her om det skyldes manglende JAVA